CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Bezpieczniej dzięki kartom
Wiadomości
Dla Prasy

Bezpieczniej dzięki kartom

2003-02-14

Nowy raport Smart Card Alliance potwierdza rosnącą rolę kart elektronicznych.

Nowy raport organizacji Smart Card Alliance potwierdza rolę, jaką odgrywają karty elektroniczne w procesie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w wielu rejonach działalności komercyjnej i rządowej. Publikacja, zatytułowana "Privacy and Secure Identification Systems: The Role of Smart Cards as a Privacy-Enabling Technology", analizuje korzyści płynące z rozwijania systemów identyfikacji jednostki i ochrony danych. Główną zaletą rozwiązań wykorzystujących karty elektroniczne jest precyzyjne określenie osób, które mogą uzyskać dostęp do danych i aplikacji, obszarów struktury informatycznej, do których można się dostać oraz czasu, w jakim zachodzi kontakt uwierzytelnionego posiadacza karty z systemem, w którym chce się poruszać. W ten sposób można dokładnie zarządzać dostępem do bardzo skomplikowanych i rozbudowanych środowisk komputerowych, zawierających złożone zbiory poufnych danych przeznaczonych dla określonych grup użytkowników. Cały proces udostępnienia informacji odbywa się przy zachowaniu odpowiedniego poziomu prywatności, zdefiniowanego z reguły na wyższym poziomie systemu wykorzystującego karty elektroniczne. W stworzenie raportu zaangażowanych było blisko 20 firm i organizacji, wśród nich Datakey, Mastercard, SchlumbergerSema oraz Wave Systems.