CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : CryptoTech "Firmą Przyjazną Naturze"
Wiadomości
Dla Prasy

CryptoTech "Firmą Przyjazną Naturze"

2009-08-04

CryptoTech uzyskał certyfikat "Firma Przyjazna Naturze", jako wyraz świadomego uczestnictwa w programie ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikat został przyznany przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego AURAEKO, z którą CryptoTech współpracuje w ramach wypleniania swych obowiązków środowiskowych.

Program Firma Przyjazna Naturze propaguje ideę zrównoważonego rozwoju, poprzez realizowanie postulatów ekologicznej odpowiedzialności biznesu, czyli zarządzania przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Celem programu jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści płynących z odzysku odpadów i wskazanie konkretnych działań zapewniających efektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Działania programu realizują strategię wpisującą się w obecnie panujący trend, którego efektem jest zmiana przyzwyczajeń Polaków w zakresie poziomu wiedzy i zagrożeń oraz szerzenie idei świadomej konsumpcji.

Źródło: materiały informacyjne AURAEKO