CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : CryptoTech wdroży znakowanie czasem w KIR S.A.
Wiadomości
Dla Prasy

CryptoTech wdroży znakowanie czasem w KIR S.A.

2003-10-20

Firma CryptoTech podpisała z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. umowę na wykonanie systemu znakowania czasem dokumentów elektronicznych.

Jest to kolejna usługa w ramach rozwiązań z zakresu infrastruktury klucza publicznego, którą CryptoTech zrealizuje w KIR S.A. Jej podstawowym, wcześniej zrealizowanym elementem, jest system SZAFIR, zarządzający certyfikatami wydawanymi na potrzeby podpisu elektronicznego. Znakowanie czasem pozwala na praktyczne zrealizowanie prawnego pojęcia daty pewnej w świecie elektronicznym. Usługa polega na wygenerowaniu, przy użyciu metod kryptograficznych, przez podmiot świadczący usługę, dla dowolnego dokumentu, znacznika wiążącego treść dokumentu z datą. Tak jak w przypadku innych usług PKI, usługodawca pozostaje tu tzw. zaufaną trzecią stroną, gwarantującą swym autorytetem poprawność realizowanych usług. Dodatkowo polskie prawo definiuje dla takiej usługi szereg szczegółowych wymogów, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania akredytacji dla usługi kwalifikowanej.

Znakowanie czasem uzupełnia podpis elektroniczny, który jako taki nie niesie ze sobą informacji o czasie złożenia podpisu. Dzięki możliwości umieszczenia dodatkowej informacji o czasie powstania czy sygnowania dokumentu podpis elektroniczny ma szansę znaleźć szersze zastosowanie i być używany zamiast podpisu tradycyjnego, do którego dzięki nowej usłudze staje się bardziej zbliżony. System zostanie wykonany przy użyciu światowej klasy urządzeń o certyfikowanym poziomie bezpieczeństwa współpracujących z oprogramowaniem autorskim CryptoTech, spółki specjalizującej się w biznesowym wykorzystaniu podpisu elektronicznego oraz systemami ochrony informacji. Więcej informacji o systemie SZAFIR można znaleźć na stronie www.kir.com.pl.