CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Konferencja PKI SmartCards Gigacon
Wiadomości
Dla Prasy

Konferencja "PKI / SmartCards - Gigacon"

2005-11-02

Po raz kolejny CryptoTech jest głównym sponsorem konferencji "PKI / SmartCards". Konferencja odbędzie się 29 listopada 2005 w Warszawskim Hotelu Kyriad Prestige przy ul. Towarowa 2.

W ramach konferencji odbędą się dwie równoległe sesje tematyczne, poświęcone Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI) oraz procesorowym kartom elektronicznym (SmartCards).

Tematy wykładów sesji PKI:
  • podpis cyfrowy
  • e-faktury
  • rozwiązania software'owe
  • audyty systemów PKI
  • PKI w przedsiębiorstwie
Tematy wykładów sesji SmartCards:
  • bezpieczeństwo kart chipowych
  • wdrożenia SmartCards w przedsiębiorstwie
  • sprzęt (karty, czytniki)
  • programowanie kart SIM

Tematy prelekcji pracowników CryptoTech:

"Przegląd mniej typowych zastosowań technologii kart elektronicznych i modelu PKI. System Tachografu Cyfrowego w EU. Paszporty biometryczne. Elektroniczna legitymacja studencka"

Infrastruktura klucza publicznego (PKI) znajduje zastosowanie w coraz szerszej klasie systemów informatycznych, gdzie niezbędne jest osiągnięcie określonych celów ochrony informacji, których optymalna realizacja opiera się na mechanizmach podpisu cyfrowego, algorytmach asymetrycznych, pojęciu certyfikatów klucza publicznego, uwierzytelniania, niezaprzeczalności itp. Pomimo ogromnej popularności certyfikatów X.509, nie jest to jedyny standard wykorzystywany w takich systemach. Od początku 2006 roku zacznie funkcjonować w całej Europie system tachografu cyfrowego, który bardzo silnie wykorzystuje model PKI, choć bazuje na mniej popularnych standardach i sposobach jego implementacji. W trakcie prezentacji zostanie omówiony ten system. Również budzące wiele emocji nowe dokumenty podróżne (paszporty) wykorzystujące bezstykowy układ procesorowy identyczny ze stosowanymi w typowych kartach elektronicznych, mogą być konfigurowane do pracy w modelu PKI dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa rozumianego głównie jako zachowanie prywatności wrażliwych informacji (w tym danych biometrycznych) przechowywanych w elektronicznym paszporcie. Jeszcze innym praktycznym wykorzystaniem PKI na szeroką skalę są wdrażane stopniowo w kraju systemy elektronicznych legitymacji studenta wykorzystujące procesorowe karty elektroniczne. Zostanie omówiony przyjęty w tych rozwiązaniach system ochrony i zakres wykorzystania w nim modelu PKI.

Prelegent: Dariusz Lewicki

"nCipher Key Authority - nowy model zarządzania kluczami kryptograficznymi w korporacji"

Prezentacja będzie poświęcona nowemu rozwiązaniu firmy nCipher - Key Provisionig System. System ten ułatwia bezpieczną i automatyczną dystrybucję i zarządzanie kluczami kryptograficznymi w bardziej złożonych systemach o modułowej, rozproszonej architekturze jakie coraz częściej są spotykane we współczesnych korporacjach, wykorzystujących wiele różnych systemów bazujących na kryptograficznej ochronie informacji, infrastrukturze PKI, bezpiecznych protokołach itd. nCipher keyAuthority. jest skierowany właśnie do takich rozbudowanych systemów IT.

Prelegent: Dariusz Lewicki

"Porównanie dostępnych na rynku modeli użycia kart elektronicznych w procesie logowania do systemów Microsoft Windows na przykładzie rodziny produktów CryptoCard Logon"

Karty elektroniczne tokeny USB powoli stają się standardową metodą silnego uwierzytelniania podczas logowania się do komputerów i sieci bazujących na współczesnych systemach operacyjnych rodziny Windows. Poza standardowym wsparciem dla używania kart elektronicznych w ramach logowania do domeny Windows 2K/XP/2003, wiele firm oferuje rozwiązania umożliwiające znacznie szersze używanie kart elektronicznych i obsługę innych konfiguracji, w których standardowy system operacyjny nie oferuje wsparcia dla używania kart elektronicznych. W trakcie prezentacji zostaną scharakteryzowane mniej lub bardziej popularne modele użycia kart w tych zastosowaniach.

Prelegent: Jakub Gwóźdź

"Bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego - gdzie leżą problemy i czy można je ograniczyć?"

Implementacja odpowiednich aplikacji i narzędzi do stosowania w ramach obecnej ustawy o podpisie elektronicznym w wersji .bezpiecznej. napotyka wiele problemów technicznych oraz mentalnych gdyż nie ma w środowisku zgody co do akceptowalnego zakresu stosowania środków proceduralnych i technicznych. Uzyskanie absolutnego bezpieczeństwa w typowych środowiskach i konfiguracjach sprzętowo-programowych jest nierealne a możliwe scenariusze zwiększania bezpieczeństwa urządzenia do składania podpisu dość kosztowne. Przedstawione zostaną wybrane strategie w tym zakresie.

Prelegent: Adam Augustyn

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli środowisk biznesowych, twórców oprogramowania, kadry zarządzającej średniego i wyższego stopnia, szefów działów informatycznych, kierowników projektów i administratorów systemów zabezpieczeń. Na stronie PKI / SmartCards - Gigacon dostępne są dalsze informacje oraz warunki uczestnictwa.

W trakcie konferencji dostępne bedzie stoisko firmy CryptoTech gdzie będzie można porozmawiać z naszymi specjalistami oraz otrzymać wyczerpujące informacje o naszych produktach.