CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym
Wiadomości
Dla Prasy

Kontrowersje wokół nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym

2008-12-08

W związku z planowaną nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym, w środowisku branżowym rozpoczęła się dyskusja na temat celowości, zasadności oraz skutków prawnych nowych rozwiązań.

Nowela ustawy ma głównie na celu dostosowanie architektury i terminologii infrastruktury klucza publicznego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Elementem przystosowania ma być między innymi wprowadzenie nowych usług certyfikacyjnych i rodzajów podpisu.

Jedną z istotnych nowości jest wprowadzenie pojęcia zaawansowanego podpisu elektronicznego z zachowaniem podziału na bezpieczny podpis elektroniczny (być może pod zmienioną nazwą) i elektroniczne potwierdzenie danych (tzw. data stamping), oraz wprowadzenie pojęcia podpisu podmiotu, które pozwoliłoby na rozwiązanie problemu masowego wystawiania e-faktur czy też innych dokumentów generowanych maszynowo a wymagających podpisu elektronicznego.

Nie wszystkie z zaproponowanych rozwiązań spotkały się z aprobatą. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w Pulsie Biznesu pt. "Z e-podpisem nasze państwo sobie nie radzi"

Zapraszamy również do zapoznania się ze stanowiskiem CryptoTech w tej kwestii w artykule: Uwagi CryptoTech do projektu ustawy o podpisach elektronicznych z dnia 4 listopada 2008r.