CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Projekty informatyczne "pl.ID" i "ePUAP2" dofinansowane z UE
Wiadomości
Dla Prasy

Projekty informatyczne "pl.ID" i "ePUAP2" dofinansowane z UE

2009-06-12

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zawarły umowy o dofinansowanie projektów: "pl.ID" i "ePUAP2". Łączny budżet obu projektów wynosi 511,42 mln zł, w tym 370 mln zł przypada na projekt "pl.ID - polska ID Karta", zaś 141,42 mln zł na projekt "Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP2"

Dofinansowanie pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 7 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji". Dofinansowaniu podlega 85 proc. wartości projektów, natomiast pozostałe 15 proc. to wkład własny beneficjenta.

Planowany termin zakończenia obu projektów przypada na grudzień 2013 roku.

Projekty pl.ID oraz ePUAP2 są realizowane przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, które uruchomiło już pierwsze postępowania przetargowe.

W ramach projektu pl.ID ma zostać wdrożony elektroniczny dowód tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego. Zrealizowana zostanie także przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych oraz informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego.

Realizacja projektu ePUAP2 ma umożliwić upowszechnienie dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną, ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług), a także udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie ePUAP.

Źródło: Puls Biznesu