CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Signet wystawia certyfikaty
Wiadomości
Dla Prasy

Signet wystawia certyfikaty

2003-02-11

Centrum Certyfikacji Signet zostało wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów certyfikacyjnych.

W wyniku zarejestrowania w dniu 14 lutego 2003 roku powstał trzeci w Polsce ośrodek wydawania certyfikatów klucza publicznego. Signet zapewnia szereg usług związanych z bezpieczeństwem, w tym składanie podpisu cyfrowego, uwierzytelnianie użytkowników oraz zapewnianie niezaprzeczalności transakcji elektronicznych. Podstawą działania centrum jest zrealizowana przez CryptoTech infrastruktura klucza publicznego (PKI), oparta na bezpiecznych technologiach producentów należących do światowej czołówki.