CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Stanowisko KIGEiT w sprawie zmian legislacyjnych w zakresie koncesjonowania kryptografii
Wiadomości
Dla Prasy

Stanowisko KIGEiT w sprawie zmian legislacyjnych w zakresie koncesjonowania kryptografii

15-05-2009

W związku planowanymi zamianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, której CryptoTech jest członkiem, skierowała swoje stanowisko na ręce podsekretarza stanu w MSWiA Piotra Stachańczyka

Izba kolejny raz zaprotestowała przeciwko utrzymywaniu bezzasadnego koncesjonowania rozwiązań kryptograficznych oraz przeciwko niejawnemu trybowi, w jakim prowadzone są uzgodnienia.

Skandalicznym pozostaje fakt, iż kryptografia traktowana jest na równi z bronią a przez to poddana tym samym regulacjom jeśli chodzi o jej produkcję i obrót z zagranicą.

Projekt zmian można znaleźć tutaj: http://kigeit.org.pl/FTP/kl/SIE/2009_05_06_MSWiA.pdf

Opinia KIGEiT jest dostępna tutaj: http://kigeit.org.pl/FTP/kl/SIE/2009_05_08_MSWiA3.pdf