CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki TBD w Rzeszowie na dostawę UPO
Wiadomości
Dla Prasy

Umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki TBD w Rzeszowie na dostawę UPO

2007-06-06

Wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego krakowska firma CryptoTech podpisała w czerwcu br. umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki TBD w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązania umożliwiającego generowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Umowa obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie rozwiązania generującego urzędowe poświadczenie odbioru zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 wrześnie 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym. W umowie przewidziano również szkolenia z zakresu kompleksowej obsługi dostarczonego systemu.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to informacja elektroniczna będąca dowodem dostarczenia dokumentu do jego adresata. Praktycznie wymóg stosowania UPO nałożyła na podmioty administracji publicznej ustawa o informatyzacji urzędów wykonujących zadania publiczne, przewidując obowiązek przyjmowania pism w formie elektronicznej. Osoba fizyczna, przedsiębiorca przesyłając dokument elektroniczny otrzymuje potwierdzenie jego doręczenia właśnie poprzez wystawione przez organ administracji poświadczenie wygenerowane z wykorzystaniem sprzętowego modułu kryptograficznego (HSM)

Dotychczas jest to jedno z pierwszych wdrożeń przeznaczonego do współpracy z wieloma systemami zewnętrznymi (Elektronicznej Skrzynki Podawczej, Biuletynu Informacji Publicznej, itp), dedykowanego rozwiązania do generowania Urzędowych Poświadczeń Odbioru dla systemów różnych podmiotów publicznych.