CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Współpraca z KIR przy projekcie dla BOŚ
Wiadomości
Dla Prasy

Współpraca z KIR przy projekcie dla BOŚ

2004-06-28

W dniu 5 maja 2004 r. CryptoTech podpisał z KIR umowę na dostawę własnych rozwiązań do obsługi podpisu kwalifikowanego na bazie kart kryptograficznych CryptoCard multiSIGN i oprogramowania CryptoCard Suite w ramach projektu realizowanego dla BOŚ.

Warszawa, 24 czerwca 2004

CryptoTech dostarczy do banku za pośrednictwem KIR zestawy kart, czytników i oprogramowania do współpracy z certyfikatami kwalifikowanymi, wydawanymi i zarządzanymi przez Izbę. Technologie te zabezpieczają treść przekazu, składającego się na usługę świadczoną drogą elektroniczną, odpowiadają za jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczenia woli przy wykorzystaniu infrastruktury klucza publicznego. CryptoTech będzie również wspierał wykonawców systemów transakcyjnych banku w integracji mechanizmu popisu kwalifikowanego w tworzonych dla banku aplikacjach.

"Sektor bankowości, po okresie stagnacji, zaczyna ponownie interesować się wykorzystaniem e-podpisu. Wiąże się to zarówno z gwałtownym rozwojem bankowości internetowej i korporacyjnej w związku z koniecznością bezpiecznego uwierzytelniania transakcji, jak też z opublikowanym 25 lutego 2003 roku rozporządzeniem do ustawy Prawo Bankowe w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów bankowych w postaci elektronicznej, głównie za pomocą podpisu elektronicznego"

- komentuje Dariusz Lewicki, Prezes Zarządu CryptoTech Sp. z o.o.