CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : CryptoTech zmienia formę spółki na S.A.
Wiadomości
Dla Prasy

Firma CryptoTech Sp. z o.o. przekształciła się w CryptoTech S.A.

2017-01-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2017 r. nastąpiło przekształcenie spółki CryptoTech sp. z o.o. w spółkę CryptoTech Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Wraz ze zmianą formy spólki nastąpiła zmiana KRS z 0000102120 na 0000653867. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. CryptoTech Spółka Akcyjna jest prawnym następcą CryptoTech sp. z o.o. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON, właściciele spółki ani jej zarząd nie ulegają zmianie.Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność ani nie powoduje zmiany warunków dotychczas zawartych umów. CryptoTech Spółka Akcyjna wykonuje wszelkie zobowiązania oraz wierzytelności CryptoTech sp. z o.o.