CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Informacje : Wiadomości : Elektroniczna Legitymacja Studencka
Wiadomości
Dla Prasy

Elektroniczna Legitymacja Studencka

20-12-2005

W związku z wprowadzaniem na uczelnie wyższe w kraju nowego medium informacyjnego, jakim jest zaawansowana elektroniczna legitymacja studencka, firma CryptoTech zaprasza do współpracy w zakresie tworzenia systemów informatycznych dla potrzeb wyższych uczelni.

Jedną z podstawowych technologii wykorzystywanych w prowadzonych przez naszą firmę projektach są karty mikroprocesorowe, będące "podstawą" dla wspomnianej legitymacji. Od początku nasi konsultanci brali aktywny udział w pracach zespołów doradczych opracowujących koncepcję i standard w zakresie elektronicznej legitymacji studenckiej. Standard z konieczności bardzo kompromisowy i minimalistyczny, niestety w naszej opinii zamykający drogę do szerszego wykorzystania legitymacji w systemach informatycznych uczelni wyższych i wszelkich systemach pośrednio związanych z uczelniami a raczej z ich pracownikami i studentami.

Sądząc z zapytań kierowanych do nas, wyższe uczelnie są mocno zainteresowane tą nową formą legitymacji. W związku z regulacjami prawnymi wprowadzającymi legitymację studencką w formie karty procesorowej chcielibyśmy polecić Państwa uwadze to zagadnienie - tym bardziej, że karta procesorowa daje możliwości wykraczające daleko poza wymogi techniczne przewidziane ustawą.

Nawet najprostsza, przewidziana rozporządzeniem elektroniczna legitymacja studencka wymaga pewnych nakładów na jej wdrożenie i używanie, dając bardzo niewielkie korzyści. Rozszerzając projekt zastosowania tego medium i wdrażając np. legitymację studencką ze wsparciem dla instytucji podpisu elektronicznego otwieramy nieograniczone możliwości jej wykorzystania w systemach informatycznych uczelni, co niestety nie jest praktycznie możliwe z użyciem najprostszej legitymacji elektronicznej choćby ze względów bezpieczeństwa. Jeśli dodatkowo dodamy tylko nieznaczny wzrost kosztów wdrożenia systemu zaawansowanego i porównamy z nieskończoną listą korzyści jakie w zamian otrzymujemy to wybór staje się dość prosty. Bezpieczny dostęp do informacji zgromadzonych w uczelnianych systemach informatycznych, zabezpieczona, podpisana elektronicznie korespondencja z dziekanatem i kadrą naukową, karta kampusowa - to tylko niektóre możliwe obszary dla zastosowań karty.

Oczywiście karta nie istnieje bez kontekstu, którym w tym przypadku jest system informatyczny wspomagający zarządzanie uczelnią. Każdorazowo współpraca taka wymaga porozumienia z dostawcą oprogramowania. Jako specjaliści w zakresie rozwiązań ochrony informacji wykorzystujących karty elektroniczne jesteśmy gotowi dostarczyć, wdrożyć, i wspierać systemy związane z wydawaniem, zarządzaniem i wykorzystaniem elektronicznej tożsamości oraz same karty. Ponieważ jednak nie obejmuje to całość systemu zarządzania uczelnią i otoczenia legitymacji studenckiej w jej zaawansowanej postaci, jesteśmy całkowicie otwarci i elastyczni by współpracować w tym zakresie z firmami gotowymi dostarczyć pozostałe komponenty systemu. Podsumowując, jeśli uznają Państwo temat za ciekawy lub mają już Państwa jakieś pytania zapraszamy do rozmowy.