CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Elementy infrastruktury PKI : Certification Authority : Omniroot
RSA Certificate Manager
RSA Root Signing Service
UniCERT
Omniroot

Omniroot

Uzupełnienie systemu wydawania certyfikatów w ramach UniCERT

OmniRoot jest opcjonalną usługą dla systemu architektury klucza publicznego, która daje Klientom unikatową możliwość zakresie definiowania własnej architektury PKI. Jedynie producent UniCERT oferuje swoim klientom opcję stworzenia własnej hierarchii wydawania certyfikatów (hierarchii Urzędów Certyfikacji) lub integracji architektury klucza publicznego wdrażanej u Klienta z architekturą PKI istniejącą u producenta. Oznacza to, że OmniRoot daje Klientom licencje na wydawanie certyfikatów kwalifikowanych i weryfikowanych w hierarchii CA producenta co w efekcie umożliwia natychmiastowe rozpoznawanie certyfikatów w popularnych przeglądarkach nternetowych.

  • Security Policy - polityka bezpieczeństwa - moduł definiujący podstawową strukturę dystrybucji zaufanej informacji. Polityka bezpieczeństwa zwykle zawiera wytyczne obsługi kluczy elektronicznych i chronionej przez nie informacji, oraz określa poziom kontroli w oparciu o poziom zagrożenia poszczególnych stref całej infrastruktury.

  • Certificate Practice Statement (CPS) - praktyczne założenia certyfikacji - to moduł szczegółowo określający procedury operacyjne wdrażanej polityki bezpieczeństwa. Definiuje budowę i zasady działania centrum certyfikacji (jednego lub więcej), sposoby wydawania i unieważniania certyfikatów, sposoby generowania i certyfikowania kluczy, oraz zasady ich przechowywania i udostępniania użytkownikom.

  • Certificate Authority (CA) - centrum certyfikacji - Podstawowy komponent architektury klucza publicznego, odpowiedzialny za zarządzanie certyfikatami przez cały cykl ich ważności, odpowiedzialny za wydawanie certyfikatów w oparciu informacje określające tożsamość użytkownika zawarte w wygenerowanych kluczach elektronicznych, definiowanie okresów ważności wydawanych certyfikatów, oraz publikowanie list certyfikatów unieważnionych (Certificate Revocation List - CRL).

  • Registration Authority (RA) - centrum rejestracji użytkowników - element pośredniczący pomiędzy centrum certyfikacji a użytkownikami kluczy, obsługujący żądania wygenerowania certyfikatów na podstawie informacji o użytkownikach. Poziom jakości usług centrum rejestracji określa stopień zaufania dla wydanych certyfikatów.

  • Certificate Distribution System (CDS) - system dystrybucji certyfikatów - mechanizm obsługujący otrzymywanie kluczy przez użytkowników końcowych. Zwykle jest do katalog korporacyjny (serwer LDAP) funcjonujący jako repozytorium certyfikatów i serwer udostępniający informacje o statusie danego certyfikatu przy użyciu protokołu określania statusu ( Online Certificate Status Protocol - OCSP ).Dokumentacja
OmniRoot for UniCERT Users
125 kB, 1 str.