CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Elementy infrastruktury PKI : Certification Authority : RSA Root Signing Service
RSA Certificate Manager
RSA Root Signing Service
UniCERT
Omniroot

RSA Root Signing Service

Zgodność certyfikatów z wielu źródeł

Root Signing Service zapewnia zgodność używanych certyfikatów z oprogramowaniem komunikacyjnym i rozszerza funkcjonalność wewnątrzfirmowego rozwiązania Certificate Authority poza ramy organizacji, w której jest stosowany. W ten sposób można utworzyć bezpieczne relacje z wieloma partnerami, dostawcami i klientami. Moduł ten tworzy pomost pomiędzy globalnie uznawanymi certyfikatami w programach klienckich a certyfikatami wydawanymi w ramach niezależnej struktury urzędów certyfikatów. Zapobiega to odrzuceniu nierozpowszechnianego certyfikatu przez przeglądarkę WWW lub innego klienta.