CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001: 2008
ISO 9001:2008
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Ochrona danych : Sophos : SafeGuard Advanced Security
SafeGuard Advanced Security
SafeGuard Easy
SafeGuard Enterprise
SafeGuard LAN Crypt
SafeGuard PrivateCrypto
SafeGuard PrivateDisk

SafeGuard Advanced Security

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że ten produkt nie jest już dostępny. W jego miejsce proponujemy produkt: SafeGuard Enterprise.

Wszechstronna kontrola dostępu

SafeGuard Advanced Security zapewnia użytkownikom różnorodnych środowisk sieciowych bezpieczeństwo procesu logowania i ochronę danych poprzez wszechstronną kontrolę dostępu. Z jednej strony zapewnia zaawansowaną definicję przywilejów i łatwość zarządzania, z drugiej strony pozwala na praktyczne zastosowanie wysokich wymagań istniejących polityk bezpieczeństwa w firmie. Oprogramowanie to wykorzystywane jest w ochronie Intranetu przed świadomymi i nieświadomymi atakami ze strony wewnętrznego personelu. SafeGuard Advanced Security oferuje również możliwości bezpiecznego uwierzytelnienia poprzez zastosowanie procedury trzech sposobów wezwanie/odpowiedź. Tylko użytkownik posiadający kartę elektroniczną i znający jej kod PIN może zalogować się do systemu. SGAS weryfikuje klucz prywatny użytkownika bezpośrednio na karcie elektronicznej, co uniemożliwia przechwycenie hasła podczas procesu logowania.



Dokumentacja
SafeGuard Advanced Security
151 kB, 2 str.
SafeGuard Advanced Security Whitepaper
470 kB, 17 str.