CryptoTech - Strona głównaGazele Biznesu 2014 
Fundusze UE
Fundusze UE
 
Certyfikat ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
 
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
KIGEiT
 
Certyfikacja CSCIP
CSCIP
Strona główna : Produkty : Elementy infrastruktury PKI : Certification Authority : UniCERT
RSA Certificate Manager
RSA Root Signing Service
UniCERT
Omniroot

UniCERT

Modułowy, skalowalny i elastyczny system Obsługi Urzędów Certyfikatów

Pozostający w czołówce światowej najważniejszy element środowiska architektury klucza publicznego, stworzony aby zapewniać bezpieczeństwo wszelkim operacjom z zakresu e-biznesu. Jako system wydawania i zarządzania certyfikatami spełnia wymagania istniejące w tradycyjnym środowisku prowadzenia działalności komercyjnej (prywatności, integralności, niepodważalności i określenia tożsamości).

  • Security Policy - polityka bezpieczeństwa - moduł definiujący podstawową strukturę dystrybucji zaufanej informacji. Polityka bezpieczeństwa zwykle zawiera wytyczne obsługi kluczy elektronicznych i chronionej przez nie informacji, oraz określa poziom kontroli w oparciu o poziom zagrożenia poszczególnych stref całej infrastruktury.

  • Certificate Practice Statement (CPS) - praktyczne założenia certyfikacji - to moduł szczegółowo określający procedury operacyjne wdrażanej polityki bezpieczeństwa. Definiuje budowę i zasady działania centrum certyfikacji (jednego lub więcej), sposoby wydawania i unieważniania certyfikatów, sposoby generowania i certyfikowania kluczy, oraz zasady ich przechowywania i udostępniania użytkownikom.

  • Certificate Authority (CA) - centrum certyfikacji - Podstawowy komponent architektury klucza publicznego, odpowiedzialny za zarządzanie certyfikatami przez cały cykl ich ważności, odpowiedzialny za wydawanie certyfikatów w oparciu informacje określające tożsamość użytkownika zawarte w wygenerowanych kluczach elektronicznych, definiowanie okresów ważności wydawanych certyfikatów, oraz publikowanie list certyfikatów unieważnionych (Certificate Revocation List - CRL).

  • Registration Authority (RA) - centrum rejestracji użytkowników - element pośredniczący pomiędzy centrum certyfikacji a użytkownikami kluczy, obsługujący żądania wygenerowania certyfikatów na podstawie informacji o użytkownikach. Poziom jakości usług centrum rejestracji określa stopień zaufania dla wydanych certyfikatów.

  • Certificate Distribution System (CDS) - system dystrybucji certyfikatów - mechanizm obsługujący otrzymywanie kluczy przez użytkowników końcowych. Zwykle jest do katalog korporacyjny (serwer LDAP) funcjonujący jako repozytorium certyfikatów i serwer udostępniający informacje o statusie danego certyfikatu przy użyciu protokołu określania statusu ( Online Certificate Status Protocol - OCSP ).Dokumentacja
UniCERT Product Brochure
818 kB, 1 str.
UniCERT Certification Authority Components
74 kB, 1 str.
UniCERT Registration Authority Components
78 kB, 1 str.